Haiku
Paul Pusch


Tweeënvijftig bijna klassieke haiku (ja dat is ook meervoud) waarmee ik in deze eerste bundel de natuur in en rond Bergen NH vier. Prachtige tekeningen van beeldend kunstenaar Pieter Bijwaard begeleiden de seizoenen. Stephan de Smet verzorgde de vormgeving al net zo mooi en vakkundig.

Haiku


Haiku zijn zeer korte gedichten, poëtische observaties waarvan de vorm, drie regels met ieder een vaststaand maar beperkt aantal lettergrepen, vastligt. De natuur en de seizoenen zijn vrijwel zonder uitzondering het onderwerp.

Pieter Bijwaard en Stephan de Smet


Vier prachtige tekeningen van beeldend kunstenaar Pieter Bijwaard begeleiden de seizoenen. Stephan de Smet verzorgde de vormgeving.

Winter


een groep zeemeeuwen
drijft hoog met lome vleugels
ze krijsen geluk

Bestellen


Bestellen kan door €13,50 (incl. verzendkosten) over te maken op het rekeningnummer van Paul Pusch,
NL91 INGB 0004211286, o.v.v. Haiku.

Mail: paulppusch@gmail.com

© Haiku Paul Pusch. Alle rechten voorbehouden.